O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […] Autor: Hieronim Spiczyński
Tytuł: O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […]
Miejsce wydania: Cracoviae
Rok: 1542
Szczegóły...
Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […] Autor: Szymon Syreński
Tytuł: Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […]
Miejsce wydania: Cracoviae
Rok: 1613
Szczegóły...
Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […] Autor: Gabriel Rzączyński
Tytuł: Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […]
Miejsce wydania: Sandomiriae
Rok: 1721
Szczegóły...
Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […] Autor: Jan Bogumił Wolstein
Tytuł: Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […]
Miejsce wydania: Wiedeń
Rok: 1782
Szczegóły...
Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] Autor: Krzysztof Kluk
Tytuł: Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...]
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1786-1788
Szczegóły...
Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych Autor: Paweł Czenpiński
Tytuł: Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1789
Szczegóły...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1 Autor: Krzysztof Kluk
Tytuł: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1795
Szczegóły...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2 Autor: Krzysztof Kluk
Tytuł: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1779
Szczegóły...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3 Autor: Krzysztof Kluk
Tytuł: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1798
Szczegóły...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4 Autor: Krzysztof Kluk
Tytuł: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1802
Szczegóły...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych


Patronat medialny

biolog.pl

Digitalizacja

Piotr Bułhak

Pracownia Skanowania, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Fundacja Natura optima dux