O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […] Author: Hieronim Spiczyński
Title: O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […]
Place of publication: Cracoviae
Year: 1542
More Information...
Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […] Author: Szymon Syreński
Title: Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […]
Place of publication: Cracoviae
Year: 1613
More Information...
Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […] Author: Gabriel Rzączyński
Title: Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […]
Place of publication: Sandomiriae
Year: 1721
More Information...
Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […] Author: Jan Bogumił Wolstein
Title: Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […]
Place of publication: Wiedeń
Year: 1782
More Information...
Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] Author: Krzysztof Kluk
Title: Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...]
Place of publication: Warszawa
Year: 1786-1788
More Information...
Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych Author: Paweł Czenpiński
Title: Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych
Place of publication: Warszawa
Year: 1789
More Information...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1 Author: Krzysztof Kluk
Title: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1
Place of publication: Warszawa
Year: 1795
More Information...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2 Author: Krzysztof Kluk
Title: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2
Place of publication: Warszawa
Year: 1779
More Information...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3 Author: Krzysztof Kluk
Title: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3
Place of publication: Warszawa
Year: 1798
More Information...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4 Author: Krzysztof Kluk
Title: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4
Place of publication: Warszawa
Year: 1802
More Information...

Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych


Patronat medialny

biolog.pl

Digitalizacja

Piotr Bułhak

Pracownia Skanowania, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Fundacja Natura optima dux