O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […] Autor: Hieronim Spiczyński
Titel: O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżey napisanego wszem wielmi użyteczne […]
Verlagsort: Cracoviae
Jahr: 1542
Details...
Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […] Autor: Szymon Syreński
Titel: Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią to iest opisanie własne imion kształtu, przyrodzenia skutkow y mocy zioł wszelakich […]
Verlagsort: Cracoviae
Jahr: 1613
Details...
Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […] Autor: Gabriel Rzączyński
Titel: Historia naturalis curiosa Regni Poloniæ: Magni Ducatus Litvaniæ […]
Verlagsort: Sandomiriae
Jahr: 1721
Details...
Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […] Autor: Jan Bogumił Wolstein
Titel: Uwagi nad zarazami bydła, z przyłączonym wraz wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła […]
Verlagsort: Wiedeń
Jahr: 1782
Details...
Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] Autor: Krzysztof Kluk
Titel: Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...]
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1786-1788
Details...
Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych Autor: Paweł Czenpiński
Titel: Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1789
Details...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1 Autor: Krzysztof Kluk
Titel: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 1
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1795
Details...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2 Autor: Krzysztof Kluk
Titel: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 2
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1779
Details...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3 Autor: Krzysztof Kluk
Titel: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 3
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1798
Details...
Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4 Autor: Krzysztof Kluk
Titel: Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo, t. 4
Verlagsort: Warszawa
Jahr: 1802
Details...

Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych


Patronat medialny

biolog.pl

Digitalizacja

Piotr Bułhak

Pracownia Skanowania, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Fundacja Natura optima dux